مرکز چی کنگ ایران

www.iran500.com

آموزش چی کنگ

آموزش چی کنگ ، چی کونگ ، Chi kong | Chi kung | Qi gong will help you get fit and stay healthy!

برگزاری دوره آموزشی چی کونگ در ایران با ارائه مدرک معتبر بین المللی 


چی کنگ برای سلامتی 

در پایان دو مدرک جداگانه فارسی و انگلیسی (بین المللی ) به هنرجویان ارائه خواهد شد چی کنگ یا چی کونگ

مرکز بین المللی آموزش چی کنگ در ایران 

مرکز بین المللی آموزشی دوره های چی کنگ در ایران آمادگی خود را جهت پشتبانی از ورزشکاران و مربیان رشته چی کنگ ، تای چی در جوامع بین المللی اعلام مینماید ، این مرکز جهت برگزاری دوره های آموزشی چی کنگ در ایران با همکاری آموزشگاههای معتبر داخلی فعالیت خود را به صورت رسمی شروع نموده است 

 به زودی کاملترین دوره های آموزشی چی کنگ در ایران زیر نظر اساتید و مربیان  با ارائه مدارک معتبر بین المللی برگزار میشود

Testimonials

"کاملترین دوره های چی کنگ در ایران."

"چی کنگ برای سلامتی در مرکز بین المللی آموزش چی کنگ" -- 

 © 1389 مرکز بین المللی آموزش چی کنگ ایران ، تمامي حقوق محفوظ است 

Copyright © 2011 چی-کنگ.com , All rights reserved


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola